Opublikowano

Przykłady angielskiego DNA

Przykłady angielskiego DNA

Angielskie DNA 02 • PRZYKŁADY

Witajcie Panie i Panowie,

Dziś (czwartek, 05 marca) obiecane przykłady zdań. Widać, jak pozycja wyrazu w zdaniu wpływa na jego znaczenie.

UWAGA!

PONIŻSZYCH PRZYKŁADÓW NIE TŁUMACZCIE NA POLSKI, BO STRACICIE OKAZJĘ NA KOLEJNY KROK W ROZWIJANIU WASZYCH UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH!

Pytanie:
jakimi częściami mowy są wyrazy, które podałem przed grupami* przykładów.

(jeden numer = jedna sytuacja, dwa numery = dwie sytuacje)

*
board, chair, minutes, matter, last, sign

1. The board will be here in a matter of minutes. We need another chair. Who’s gonna chair the meeting? It doesn’t matter. It’s just one matter. The meeting’s gonna last just a couple of minutes. Who’s gonna take the minutes? The board wanna board the plane just after they sign them. It’s an ominous sign. You mean it’s their last meeting? Yeah, I think so. They’re not gonna last. However long this meeting is, it’s not gonna last for long.

*
go, trip

1. Don’t go on the trip!
2. Don’t trip on the go!

*
mean, better

1. It’s mean of you not to better the two means.
2. It means the mean’s better for you.

One of these days, I will give you more examples if you want!

PS Want to check if you understand the word functions? Comment down there.

Tomasz

PRZYKŁADY angielskiego DNA
Opublikowano

Angielskie DNA

Angielskie DNA. I teach to think in English

Angielskie DNA?

Panie i Panowie,

Jeśli nawiązanie do kodu genetycznego przywiodło Wam na myśl precyzję wyrażania informacji to jest to jak najlepsze skojarzenie. Precyzja wyrażania się po angielsku jest uwarunkowana poprawnością, biegłością i swobodą mówienia. Aby nasz język angielski nabrał tych cech, należy przede wszystkim uświadomić sobie dwie zasadnicze różnice między językiem angielskim a polskim. Poniższy artykuł ma to Wam umożliwić.

Pierwszy krok

Dlaczego w dalszym ciągu Polki i Polacy w większości nie mówią po angielsku? Co mają zrobić, aby się to jak najszybciej zmieniło na lepsze? Zdecydowanie pierwszym krokiem jest zrozumienie fundamentalnych różnic między oboma językami. Lektura niniejszego artykułu może się także przyczynić do uświadomienia sobie po raz pierwszy tego, jak w języku polskim formułuje się zdania! Gdy język polski jest językiem ojczystym, to generalnie nikt nie zastanawia się nad tym, jak to wszystko działa, dopóki działa! W gruncie rzeczy działa przecież zawsze! Przejdźmy jednak do meritum!

Jeśli zapytać osoby polskojęzyczne, które chcą nauczyć się angielskiego, czego im brakuje do osiągnięcia celu, to w znakomitej większości wszyscy odpowiadają: brakuje mi słówek! Mówią one, że albo tych słówek nie znają, albo ich nie pamiętają, albo nie wiedzą, jak ich użyć. Wszystko według takich osób obraca się wokół słówek. Prawda jest jednak inna!

Dwa kryteria, dwie różnice

Żeby tę prawdę odkryć, należy porównać języki angielski i polski pod względem dwóch kryteriów. Po pierwsze, jak angielski w odróżnieniu od polskiego tworzy zdania mające wyrazić treść przekazywanego w rozmowie komunikatu oraz, po drugie, jak oba języki w procesie komunikacji stosują najważniejszą część mowy, czyli czasownik. Rozpatrzmy zagadnienia w powyższej kolejności.

O słówka chodzi tylko w polskim

W języku polskim treść komunikatu wynika bezpośrednio z treści słów! Co to oznacza i jak jest realizowane? Zauważmy, że żeby coś powiedzieć w języku polskim odpowiednio dobieramy formy wyrazów do naszej wypowiedzi. Jest to możliwe właśnie w języku polskim, który posługuje się odmianą wyrazów (przez osoby, liczby, rodzaje, przypadki) i w zależności od potrzeb zmienia końcówki wyrazów. Jaki jest tego skutek?

Osoby, dla których język polski jest językiem ojczystym, opierają swoje myślenie na przeświadczeniu, że słowa (oczywiście właściwie odmienione) są podstawowym budulcem komunikatu, jaki przekazujemy osobie, z którą rozmawiamy. Co z tego wynika? Wynika z tego to, że to samo podświadome przeświadczenie przenoszą na myślenie o języku angielskim. Myślą, że nauczenie się słówek pozwoli im równie biegle jak po polsku mówić po angielsku. Trzeba tu jeszcze wskazać drugi ważny aspekt tego, na co pozwala język polski.

Szyk zdania w języku polskim

Dzięki temu, że polski posługuje się odmianą wyrazów, pozwala to na praktycznie dowolne ustawianie wyrazów w zdaniu. Wynika to z tego, że odpowiednio odmieniony wyraz metaforycznie „zabiera ze sobą” wszystkie swoje cechy odmiany mające wpływ na znaczenie, jeśli dany wyraz przenieść w inne miejsce w zdaniu. Innymi słowy przeniesienie dowolnego wyrazu w inne miejsce zdania nie zmienia znaczenia i sensu całości zdania! Reasumując, w języku polskim sens zdania zakorzeniony jest w formie odmiany wyrazów, które w obrębie zdania możemy prawie dowolnie przenosić. Powoduje to wspomniane wyżej myślenie Polek i Polaków, że to słowa (tak jak w polskim) są kluczem do poprawnego, biegłego i swobodnego mówienia po angielsku! Że w słowach zawarty jest sens zdania!

W angielskim nie chodzi o słówka

Przypatrzmy się teraz angielskiemu. W języku angielskim praktycznie w ogóle nie występuje odmiana wyrazów (jedynym przypadkiem jest dodawanie „s”; odsyłam na kanał jaktoco•pl Tomasz Wyszkowski na YouTube po szczegóły). Jak wobec tego język angielski formułuje komunikaty, jeśli nie przez odmianę wyrazów? Poprzez zmianę znaczenia słów! Uwaga, to bardzo ważne!

Język angielski nie mając odmiany wyrazu wykorzystuje inną technikę wyrażania sensu. W zależności od tego, w którym miejscu zdania pojawi się dany wyraz, może się on stać albo czasownikiem, albo rzeczownikiem albo przymiotnikiem! W angielskim przeniesienie wyrazu w obrębie zdania powoduje zmianę znaczenia tego wyrazu a więc zmianę znaczenie całego zdania! Albo nawet pozbawienie tego zdania sensu.

Można spokojnie porównać angielskie zasady wyrażania sensu do DNA! Jak wiadomo zasady azotowe w łańcuchach kwasu dezoksyrybonukleinowego mają ściśle określoną kolejność! Gdy ta kolejność jest inna, lub gdy tę kolejność zmieniamy, czyli gdy mamy do czynienia z różnymi sekwencjami DNA, wówczas otrzymujemy ekspresję różnych białek. To jakby otrzymywanie różnego sensu wypowiedzi!

Jak pamiętacie i wiecie, Panie i Panowie, w polskim po przeniesieniu składników zdania jego sens się nie zmienia, co najwyżej lekko może ucierpieć styl wypowiedzi. Polki i Polacy wynoszą z polskiego myślenia przeświadczenie, że to samo co w polskim można czynić w angielskim! Widzicie teraz sami, jakże mylne jest to przeświadczenie! Jak to należy podsumować?

Co istotne w angielskim

Po pierwsze, w języku angielskim słówka nie mają jednego przypisanego im znaczenia, gdyż ich sens zależy od ich miejsca w zdaniu! To samo słówko może być (jak wyżej wspomniałem) wieloma częściami mowy, jeśli się zmienia jego miejsce w zdaniu. A więc uczenie się słówek bez kontekstu w postaci całych zdań nie ma praktycznie żadnego sensu. Po drugie, znaczenie wypowiedzi zależy nie od użytych słówek, a od ich kolejności, bo kolejność wyrazów w angielskim zdaniu jest niezmienna! Dzięki tej niezmienności, dzięki temu swego rodzaju szablonowi tworzenia angielskich zdań, używane przez osoby anglojęzyczne słówka mogą po użyciu ich w zdaniu nabierać swego „zdaniowego” znaczenia! Tej prawdy nie da się przecenić!

Drugie kryterium, druga różnica

Przejdźmy do czasowników. Jak język polski wykorzystuje czasowniki. W języku polskim czasowniki (a jakże, dzięki odmianie!) są (zazwyczaj) jednowyrazowe. I (także dzięki odmianie!) można je przenosić praktycznie dowolnie w obrębie zdania. W angielskim natomiast, czasownikowe znaczenia realizuje się (uwaga!) za pomocą różnej liczby czasowników w zdaniu! W polskim znaczenie ma (wszyscy to rozumiemy) odmiana czasownika. A w angielskim znaczenie ma LICZBA czasowników (od jednego do pięciu)! Jakie skutki to powoduje?

Prawie żadne próby wytłumaczenia gramatyki Polkom i Polakom nie przynoszą rezultatów, gdyż mówi się Wam o znaczeniu struktur języka angielskiego bez wyjaśnienia skąd się to znaczenie bierze! Dość karygodne! Trzeba zwracać Wam uwagę na fakty dotyczące LICZBY czasowników w angielskim i mówić Wam o tym, że sama LICZBA czasowników w zdaniu ustawionych w odpowiedniej kolejności powoduje zmianę znaczenia! Ponadto każdy pojedynczy czasownik ma określoną funkcję. Gdy w polskim całość znaczenia zawiera się w jednym (góra dwóch słowach), w angielskim to znaczenie jest rozdzielone na określoną liczbę czasowników!

Co więcej, gdy w angielskim zdaniu zawarty jest jeden czasownik to sam fakt, że jest on tylko jeden, stanowi taką ilość informacji, której nie da się wyrazić prostym przetłumaczeniem tego czasownika na język polski!

Co robić wobec powyższego

Między językiem angielskim a językiem polskim nie ma ŻADNYCH podobieństw. Żeby w ogóle zacząć skuteczną naukę języka angielskiego, trzeba przyjąć do wiadomości, że między tymi językami są nieprzezwyciężalne różnice. Trzeba te różnice zrozumieć, żeby zacząć w swojej świadomości budować język angielski niejako od zera.

Żeby osoby polskojęzyczne mogły opanować języka angielski muszą wiedzieć, po pierwsze, jak tworzy się angielskie zdania żeby wyrazić sens. Innymi słowy, muszą zrozumieć doniosłość kolejności wyrazów w zdaniu oraz fakt zmiany znaczenia wyrazów w zależności od tej kolejności. Przywołanie tutaj znowu istotności kolejności zasad azotowych w DNA dla ekspresji określonych białek jest wielce uzasadnione! Po drugie, Polki i Polacy muszą wiedzieć, że i liczba i kolejność czasowników w angielskim zdaniu wyrażają sens „czasowy” angielskiego zdania.

Zrozumienie powyższego to absolutny początek nauki. To, jak postępować dalej, to zupełnie inny temat (który także wyrasta z różnic między językiem angielskim a polskim i należy te różnice koniecznie brać pod uwagę, żeby osiągnąć skuteczność).

Dziękuję, Panie i Panowie.
Powodzenia!

Tomasz Wyszkowski

Dlaczego angielskie DNA?
Opublikowano

Wykorzystujesz swój mózg?

WYKORZYSTUJ SWÓJ MÓZG!

FORBES: IS THE HUMAN BRAIN ANALOG OR DIGITAL?

WYKORZYSTUJESZ SWÓJ MÓZG?

A może tracisz czas, pewność siebie i możliwości?

Czy uczysz się j. angielskiego wykorzystując współczesną wiedzę o tym, jak ludzki mózg:

1. pozyskuje,

2. przetwarza,

3. zapamiętuje INFORMACJE?

Bez procesu JAKTOCO tracisz dużo czasu!

Zgodnie z artykułem na Forbes•com 1. pozyskiwanie, 2. przetwarzanie i 3. zapamiętywanie informacji przez mózg przypomina i analogowy i cyfrowy sposób obróbki danych.

W nauce angielskiego trzeba stosować konkretny proces, aby j. ang. znalazł się w pamięci długotrwałej. Żeby po ang. mówić płynnie i intuicyjnie.

Części procesu:

1. właściwe prezentowanie informacji na etapie świadomej komunikacji,

2. właściwe kierowanie procesem nieświadomego przetwarzania informacji,

3. właściwe przygotowanie zakresu wiedzy do przyswojenia.

Wiedza o ludzkim mózgu jest bezlitosna. Albo ją wykorzystujesz, albo tracisz czas!

Reguły gramatyczne, słówka i tłumaczenia na j. ojczysty to duża strata czasu!

WYKORZYSTUJ SWÓJ MÓZG!

Get free help

Is The Human Brain Analog Or Digital?
Opublikowano

Niestety 90 procent

Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Niestety 90 procent

PREMIERA, DZIŚ, ŚRODA, 12 lutego, 17.00

Wykład nr 004 Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Czy wiecie, czym jest „COMPLEXITY BIAS (~skłonność do złożoności)”?

Jeśli sądzicie, że robicie, co możecie, żeby uprościć sobie życie, zastanówcie się!

My dorośli nieświadomie sami utrudniamy sobie życie!

I uczenie się angielskiego, by władać nim intuicyjnie i automatycznie oraz uczenie się myślenia po angielsku, nie są wcale wyjątkiem!

Aby dowiedzieć się, jak pokonać ten błąd w naszym umysłowym planie, obejrzyjcie i wysłuchajcie najnowszego Wykładu nr 004 na moim kanale YouTube, w ramach playlisty o nazwie „Angielski Ujawniam O Piątej”.

Jak zwykle (we środy) możecie posłuchać także o tym samym problemie dotyczącym uczenia się angielskiego intuicyjnie w czasie wykładu po angielsku na tym samym kanale YouTube, ale w ramach playlisty o nazwie “English Intelligence At Noon”.

Nie utrudniajcie sobie życia i uczcie się angielskiego intuicyjnie!

Tomasz 😎

Opublikowano

Sadly 90 per cent

Sadly, 90 per cent

Sadly 90 per cent

PREMIERE, TODAY, WEDNESDAY Feb 12, at 12.00

Lecture No. 004

Sadly, 90% • English Intelligence At Noon

Do you know what ‘COMPLEXITY BIAS‘ is?

If you think that you do your best to make your life easy, think again!

We, adults, without even knowing it, make our lives more difficult!

And learning English to speak intuitively and automatically, and learning to think in English, are no exception!

To know how to overcome this flaw in ‘our design’, watch and listen to my latest Lecture No. 004 on my YouTube channel, as part of the playlist entitled “English Intelligence At Noon”.

As usual (on Wednesdays) you can listen to the same problem about learning English intuitively discussed in Polish on the same YouTube Channel but as part of the playlist named “Angielski Ujawniam O Piątej”.

(Today, Feb 12, at 5 pm, i.e. 17:00 hrs)

Don’t make your life difficult and start speaking English intuitively!

Tomasz 😎

Opublikowano

Czasowniki

ANGIELSKI UJAWNIAM O PIĄTEJ #AUOP • CZASOWNIKI

WYKŁAD NR 003 • UJAWNIAM ANGIELSKI O PIĄTEJ • CZASOWNIKI [Siostrzany wykład po angielsku o 12.00]
PREMIERA: YouTube, poniedziałek, 10 stycznia 2020 roku, godz. 17.00

Nieważne, jaki jest Wasz język ojczysty.

I nieważne, z którego kraju pochodzicie.

Nieważne, co myślicie o poziomie zaawansowania Waszego angielskiego.

Jeśli chcecie mówić po angielsku poprawnie i biegle, róbcie jedną prostą rzecz. Mianowicie podczas nauki zachowujcie się tak, jakby angielski był jedynym językiem jaki znacie. (Przynajmniej wtedy, gdy uczycie się ze mną).

Wiecie już, że reguły gramatyczne są nienaturalne. I wiecie też, że warto ujawnić tę informację o języku angielskim.

Inną wartą ujawnienia informacją o angielskim jest informacja o ilości kategorii każdego angielskiego czasownika.

Jest ich tyle ile palców Twojej dłoni. Ludzka dłoń ma określoną liczbę palców i kciuk.

I właśnie tyle kategorii czasownika jest w angielskim.

Jeśli dasz radę policzyć, ile to jest, to dasz radę budować angielskie zdania.

Oto kategorie każdego angielskiego czasownika:

0

1

2

3

4

Na przykład, przedstawmy wszystkie kategorie czasownika USE:

0 – USE/ TO USE

1 – USE/ USES (present)

2 – USED (past)

3 – USED

4 – USING

Każdy angielski czasowniki ma swoje kategorie zgodnie z powyższym.

I to cała filozofia.

Zwycięstwo!

Tomasz Wyszkowski

PS Wykład nr 003 na kanale Ujawniam Angielski O Piątej w pn, 10 lutego 2020 roku (YouTube).

PS2 Potrafisz podać kategorie innych czasowników?

#UAOP
Opublikowano

Verbs

ENGLISH INTELLIGENCE AT NOON • VERBS

ENGLISH INTELLIGENCE AT NOON • VERBS [The Sister Lecture in Polish premieres at: 5 pm]
PREMIERE: YouTube, Monday, 10 February 2020, time: 12:00

Ladies and Gentlemen,

No matter what your mother tongue is. And no matter what country you are from. No matter what your level of English you think is. If you want to speak English correctly and fluently, do one simple thing: speak as if you knew only English (at least when you can speak to me).

You know that grammar rules are inhuman (see: https://tiny.pl/t6trb) and that is a piece of good English intelligence.

Another brilliant piece of English intelligence is the number of English categories. There are as many of those as there are digits in your hand. A human being has a number of fingers and a thumb. And this is exactly how many verb categories there are in English.

If you know how many there are of those, you can produce all English sentences.

The English verb categories are as follows:

0

1

2

3

4

For example, let’s present all the categories for the verb USE:

0 – USE/ TO USE

1 – USE/ USES (present)

2 – USED (past)

3 – USED

4 – USING

Ladies and Gentlemen,

Every English verb has its categories as above.

And that’s all there is to it.

Thank you.

Tomasz Wyszkowski

PS Lecture No. 003 on Jazzy English at Noon, Mon, 10th Feb 2020 (YouTube).

And…

Ladies and Gentlemen,

Can you give us the verb categories for more verbs?

#EIAN
Opublikowano

Reguły gramatyczne

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!

Angielski Bez Limitu O Piątej #ABLOP

Wykład nr 002 (PREMIERA o 17.00, czw, 06 lutego)

Panie i Panowie,

Gdziekolwiek byście nie byli na świecie, chcecie mówić po angielsku biegle i intuicyjnie!

Ale jeśli naprawdę chcecie, nigdy nie osiągniecie tego celu, jeśli spróbujecie uczyć się angielskiego przy pomocy reguł gramatycznych!

Nie tylko nie uczymy się poprzez reguły, ale nawet nie myślimy w kategoriach reguł!

Zobaczcie, co mam dziś do powiedzenia (czwartek, 06 lut) w ramach mojej playlisty Angielski Bez Limitu O Piątej #ABLOP i dowiedzcie się osobiście!

Tomasz Wyszkowski
jaktoco@jaktoco.pl

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!
Opublikowano

Grammar rules

Grammar rules are INHUMAN! English inductively!

Grammar rules are INHUMAN!
Jazzy English At Noon #JEAN
Lecture No. 002
Ladies and Gentlemen,

Wherever you are in the world, you want to speak English fluently and intuitively!

If you really do, you will never accomplish your goals if you want to learn English through grammar rules!

Not only don’t we learn through rules, but we don’t even think in term of rules!

See what I have to say today (Thursday, 06 Feb) as part of my playlist Jazzy English At Noon #JEAN and find out for yourself!

Tomasz Wyszkowski
jaktoco@jaktoco.pl

Grammar rules are INHUMAN!
Opublikowano

Jazzy English At Noon

Jazzy English At Noon. 🇬🇧 English from zero to proficiency inductively 🇬🇧 Angielski od zera do proficiency indukcyjnie

Ladies and Gentlemen,

Jazzy English At Noon

It’s my great pleasure to invite you to my new playlist on YouTube.

From now on, four days a week, Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at noon, you will have an opportunity. An opportuinty to know more about how to learn English easily, pleasantly and freely.

Don’t miss this chance to subscribe to this playlist and do everything you ever can about your fluent English!

I’ll see today at noon, and four times a week, every week!

One more thing. Once you have watched and listened to the video at noon in English, you are welcome to watch and listen to the same in Polish!

Why? ‘Cause on the same day at 5 o’clock you can listen to the same in Polish. There is an equivalent playlist called “Angielski Bez Limitu O Piątej”, where you can hear the same subject discussed in Polish.

So get ready for a ride of your lifetime!

Tomasz Wyszkowski

Jazzy English At Noon