Presence

Presence. Time flows like a river in English. English 🇬🇧 Angielski poprzez pozytywne emocje 🇬🇧 Ku szczęśliwym relacjom
PRESENCE
Presence. Time flows like a river in English. 🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz
< BACKWARDS OR FORWARDS >
< PRESENCE BACKWARDSPRESENCE FORWARDS >
BACK • PRESENCE OR MEMORY