Presence or Memory

Presence or Memory. Time flows like a river in English. 🇬🇧 Angielski przez świadomość emocji 🇺🇸 Nie umiesz, bo uczysz się na pokaz
PRESENCE OR MEMORY
MEMORYPRESENCE