Presence Forwards Learnt

Presence Forwards Learnt • Time flows like a river in English. English 🇬🇧 Angielski poprzez świadomość emocji 🇬🇧 Ku szczęśliwym relacjom
PRESENCE FORWARDS LEARNT
VERB(1)
I walk(1).
You walk(1).
She walks(1).
BACK • PRESENCE OR MEMORY