Dowiedz się kto • Rozwiążę Twój problem z angielskim

Kto?

🇬🇧 Jak pozbyć się bariery i z pełną satysfakcją mówić po angielsku 🇬🇧

Jak?

MISJA

POMAGAĆ DOROSŁYM I ROZWIĄZAĆ ICH PROBLEM Z ANGIELSKIM RAZ NA ZAWSZE

„Janusz, niezastąpiony specjalista, myślał, że angielski nie dla niego. Kiedyś musiał przez angielski zmienić szkołę. W firmie inni dostawali z testów wysokie oceny. Jego męczyły regułki, mieszały się tłumaczenia na polski, nie pamiętał słówek.

Ale dostał zadanie. Za 3 miesiące musi sprowadzić prototypową linię produkcyjną do fabryki. Uświadomiłem mu, że musi przejść wyłącznie na angielski. Potem, że musi być sobą i uczyć się poprzez indukcyjne myślenie. Zaczęliśmy wyścig z czasem”.

PASJA

PROWADZIĆ INDYWIDUALNE SESJE I ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY Z ANGIELSKIM

„Do tej pory Janusz bardzo się stresował, ale przez lata nauczył się to maskować. Jednak ze zdumieniem stwierdzał, że zaczynamy się coraz lepiej rozumieć. Że angielski to narzędzie komunikacji. I że zdania zawierają w sobie mnóstwo treści, której wcześniej przez polski nie widział. Zaczęliśmy rozmawiać o prototypie. Używając angielskiego zaczął dzwonić (i jeździć) za granicę. Sprowadził prototyp i doprowadził do rozruchu. Takiego uśmiechu na jego twarzy wcześniej nie widziałem”.

Jak?

Tomasz Wyszkowski

Tomasz English Wyszkowski • It’s my life

Urodził się w 1967 roku. W roku 1974 uświadomił sobie znaczenie arbitralności języka. W roku 1984 po raz pierwszy zakwestionował metodę uczenia się języka angielskiego poprzez tłumaczenie na język polski.

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1994). Absolwent studiów podyplomowych (Psychologia zmiany), również na UW (2007). Tłumacz konferencyjny i symultaniczny (m.in. symultaniczne tłumaczenie zagranicznego wystąpienia Prezydenta RP), tłumacz przysięgły i specjalistyczny od kilkunastu lat na warszawskim rynku tłumaczeniowym, współpracujący z wiodącymi w Polsce i Europie Środkowej agencjami i biurami tłumaczeń. Autor przekładów publikowanych w periodykach, w wydawnictwach książkowych, płytowych.

Autor aforyzmów, esejów, opowiadań, wierszy. Pasjonat literatury, muzyki, filmu i teatru; aktywny uczestnik i badacz procesu komunikacji w relacjach reżyser – aktor – widz. Przez ostatnich ponad dwadzieścia lat m.in. właściciel szkół języka angielskiego dla dorosłych realizujących jego własne programy nauczania języka angielskiego, wykorzystujących samodzielnie opracowane eksperymentalne metody nauczania.

Nauczyciel akademicki, twórca autorskich programów nauczania indywidualnego realizowanych na rzecz właścicielek i właścicieli firm i przedsiębiorstw, osób zarządzających spółkami prawa handlowego, osób na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych, członkiń i członków zarządów, niezależnych ekspertek i ekspertów, specjalistek i specjalistów, przedstawicielek i przedstawicieli wolnych zawodów (takich m.in. jak adwokat, notariusz, lekarz, makler giełdowy).

Zagorzały krzewiciel wiedzy psychologicznej

Zagorzały krzewiciel wiedzy psychologicznej, wiedzy o poszerzaniu własnych możliwości Uczennic i Uczniów i dążeniu do usuwania barier w ich myśleniu i w postrzeganiu przez nich samych ich własnych ograniczeń.

Jego zawodową misją jest zmiana powszechnie obowiązującego słówkowo-gramatyczno-tłumaczeniowego podejścia do uczenia (się) języka angielskiego i podniesienie znajomości języka angielskiego wśród dorosłych Polek i Polaków.

Czyni to z zastosowaniem autorskiej metody nauczania jaktoco.pl w oparciu o komunikację, naturalne przyswajanie języka, poszerzanie możliwości osób uczących się z naciskiem na emocjonalnie autentyczne i precyzyjne wyrażanie siebie i osiąganie pełnego zrozumienia wyrażanych przez siebie treści u rozmówczyń i rozmówców.

Autor wierzy przede wszystkim w to…

Autor wierzy przede wszystkim w to, że gdy jego Uczennice i Uczniowie nauczą się autentycznie emocjonalnie i precyzyjnie wyrażać siebie i swoje myśli (nie tylko po angielsku), wówczas przyczynią się nie tylko do zwiększenia własnego dobrobytu, satysfakcji i zadowolenia z życia, ale również do zwiększenia dobrobytu, satysfakcji i zadowolenia z życia swoich bliskich, znajomych i innych osób wokół.

Dowiedz się jak

Wstęp do eBOOKa Jak to co?! Dla Ucznia

Pamiętasz swoje pierwsze słowo? Albo swoje pierwsze wypowiedziane zdanie? Ja nie jestem pewien ani jednego, ani drugiego. Z tego jednak, czego mogłeś się już później dowiedzieć, albo z tego, co sam mogłeś zaobserwować u własnych dzieci, lub u dzieci Twoich przyjaciół czy znajomych czy członków Twojej rodziny, człowiek zaczyna mówić mniej więcej około drugiego roku życia. Czy oznacza to jednak, że dopiero wtedy zaczyna się komunikować? Oczywiście, że nie.

Jako mały człowiek komunikowałeś się już dużo wcześniej. Słowa i zdania nie są niezbędne do porozumiewania się z ludźmi, którzy Cię otaczają, bo komunikacja nie ogranicza się do języka mówionego, czy pisanego. W życiu bardzo często, żeby się skutecznie (często nawet skuteczniej!) porozumieć, wystarczy (lub należy) użyć pozajęzykowych narzędzi komunikacji, takich jak płacz, okrzyk, odpowiedni wyraz twarzy, spojrzenie, gest, westchnienie lub… milczenie.

I tu warto zadać pytanie…

I tu warto zadać pytanie, na które w gruncie rzeczy cała moja książka stanowi pełną odpowiedź: czy jeśli chcesz „nauczyć się języka angielskiego”, powinieneś uczyć się języka, czy też powinieneś uczyć się komunikacji z jego użyciem?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rozróżnienie to jest pozorne, że różnica jest niewielka, jednak gdy poznasz wszystkie aspekty sprawy i wysłuchasz wszystkich argumentów, nie możesz nie dojść do wniosku, że to rozróżnienie jest jednak zasadnicze, a różnica nie tylko fundamentalna, ale że zmienia całkowicie proces nauczania i uczenia się języka angielskiego, przyspieszając ten proces, upraszczając i ułatwiając go, i uprzyjemniając.

Czy to, że ludzie zaczynają mówić (dzięki czemu ich komunikacja z innymi staje się bardziej precyzyjna, bo potrafią wyrazić siebie i dać się zrozumieć innym) około drugiego roku życia, to późno, czy wcześnie?

Pamiętaj, że jako małe dziecko…

Pamiętaj, że jako małe dziecko nie uczyłeś się tylko języka! A nawet, jako małe dziecko, nie uczyłeś się języka w ogóle. Uczyłeś się coraz lepiej i coraz precyzyjniej wyrażać samego siebie i rozumieć ten sam proces – wyrażania siebie – u innych!

Jako małe dziecko uczyłeś się komunikacji z drugim człowiekiem i uczestniczyłeś w procesie rozwoju osobowości i kształtowania własnej tożsamości, w którym to procesie język stanowił tylko jedno z narzędzi. Przyjrzyjmy się temu, czego naprawdę uczyłeś się u zarania swego życia.

Jako małe dziecko obserwowałeś, słyszałeś i słuchałeś ludzi wokół siebie. Czułeś dotyk i zapach rodziców, poznawałeś smak jedzenia. Obserwowałeś relacje między sobą a innymi oraz byłeś także świadkiem relacji, które Ciebie nie dotyczyły. Obserwowałeś zachowania językowe i niejęzykowe.

Byłeś uczestnikiem procesu komunikacji

Byłeś uczestnikiem procesu komunikacji i tego procesu świadkiem. Płakałeś i doświadczałeś reakcji innych osób na Twój płacz. Milczałeś, uśmiechałeś się i zamyślałeś się lub zasypiałeś i budziłeś się i obserwowałeś reakcje innych na te zachowania. Widziałeś także u innych milczenie, uśmiech, zamyślenie lub spanie i budzenie się oraz doświadczałeś swoich własnych reakcji na te zachowania lub widziałeś, jak na te zachowania reagują inni ludzie.

A potem, około drugiego roku życia albo nieco później (lub czasami nieco wcześniej), sam zacząłeś mówić, ale wszystkie wyżej opisane procesy nie ustały. Pojawiający się język po prostu te procesy uzupełniał i wzbogacał. Bo język nie stanowi jakiegoś zwieńczenia czy celu komunikacji. Język jest jej częścią (wcale nie najważniejszą), jej przejawem (wcale nie najbardziej typowym), jej narzędziem (choć rzeczywiście najprecyzyjniejszym).

Ale zaraz! Czy czegoś nie przeoczyliśmy…? Powtórzmy… „później sam zacząłeś mówić”. Co to znaczy, że zacząłeś mówić? O, tu jest właśnie pies pogrzebany, w tym właśnie sęk! (Proszę, nie pytaj mnie o to, jaka rasa albo o to, jaka deska!)

Aby na to odpowiedzieć…

Aby na to odpowiedzieć, zadam przedtem najważniejsze pytanie w kontekście mojej książki: czym w ogóle jest komunikacja? Właśnie! Otóż komunikacja jest Twoją próbą wyrażenia siebie, poddaną próbie interpretacji przez Twojego rozmówcę lub Twoją rozmówczynię; po czym następuje odwrócenie sytuacji:

Twój rozmówca lub Twoja rozmówczyni próbuje wyrazić siebie i poddaje to Twojej próbie interpretacji. Jest to nieustający wysiłek utrzymywania porozumienia: w danej sytuacji, pomiędzy danymi ludźmi, którzy są w takich, a nie innych nastrojach i którzy myślą to, co myślą. Co to więc znaczy, że jako małe dziecko zacząłeś mówić?

Twoje, jako małego dziecka, pierwsze słowo (lub zdanie) to wynik w obrazowym uproszczeniu mniej więcej takiego myślenia: wydam z siebie dźwięki w sposób, którego używają osoby wokół mnie, czyli zachowam się podobnie do zachowania innych ludzi, i użyję tych dźwięków, aby zwrócić na siebie uwagę, może ktoś zrozumie, co chcę wyrazić? I tak dalej przy każdym kolejnym słowie i zdaniu.

Ludzie wokół Ciebie

Ludzie wokół Ciebie próbowali to zinterpretować i jakoś się do tego odnieść. Sami wydawali z siebie dźwięki, czyli do Ciebie mówili, a Ty próbowałeś to jakoś zinterpretować i się do tego odnieść. I tak na zmianę. I w końcu, jako coraz starsze dziecko, zaczynałeś władać językiem ojczystym na poziomie swobodnej i podstawowej komunikacji.

No tak, ale co dokładnie działo się w tym procesie? I czemu tak naprawdę te komunikacyjne próby służyły? I po co w ogóle miałbyś zajmować się sobą z przeszłości? Przecież, podobno, jako dziecko języka uczyłeś się inaczej niż teraz, jako dorosły!

Otóż nie! Dokładnie tak samo! Co w swojej codziennej praktyce od lat udowadniam! A skoro ten naturalny proces nauczania języka sprawdza się u wszystkich od zarania dziejów ludzkości, to zbrodnią jest nie stosować tego procesu w praktyce! W związku z tym albo w procesie nauczania i uczenia się języka angielskiego zaczniesz naśladować siebie samego z przeszłości, tj. niejako wrócisz do tamtego procesu, który jest naturalny i który już raz przeżyłeś(!), albo będziesz tracić czas, utrudniać sobie ten proces, komplikować go i dręczyć siebie i innych!

To, jak uczyłeś się swego języka ojczystego…

To, jak uczyłeś się swego języka ojczystego jako dziecko, trzeba odtworzyć w procesie uczenia się języka angielskiego u Ciebie jako u dorosłego, a wtedy rezultaty komunikacyjne osiągniesz szybciej, prościej, łatwiej i przyjemniej.

Języka, czy pierwszego, ojczystego, czy też drugiego, obcego, czyli angielskiego, uczysz się (jeśli mówimy o skuteczności nauczania i uczenia się) zawsze tak samo i niezależnie od wieku.

Obecnie (niestety powszechnie) stosowana metodyka nauczania języka angielskiego, oparta na „Perfidnej triadzie”, tj. po pierwsze, na tłumaczeniu angielskich słówek na polski, po drugie, na wyjaśnianiu po polsku (a raczej „zaciemnianiu”) gramatyki języka angielskiego i po trzecie, na tłumaczeniu powstających w Twojej głowie polskich myśli na język angielski, lekceważy i pomija najważniejszy komponent nauczania i uczenia się języka angielskiego – komunikację z drugim człowiekiem i cel tej komunikacji.

Wystarczy przywrócić…

Wystarczy przywrócić metodyce nauczania języka angielskiego komunikację, abyś wręcz natychmiastowo zaczął osiągać oczekiwane rezultaty i naukę języka zakończył nawet… szybciej, niż w przeszłości, gdy języka uczyłeś się jako małe dziecko i z punktu widzenia zdobycia umiejętności posługiwania się swoim pierwszym językiem, rozwijałeś go jednocześnie kształtując swoją tożsamość!

A więc, bez zbędnej zwłoki, wyrusz w tę podróż pełną niespodzianek i przyjemności, jaką może być nauka języka angielskiego. Pokażę Ci, na czym polega naturalny dwustopniowy proces uczenia się tego języka i jak przebiega.

Wykażę, dlaczego…

Wykażę, dlaczego obecnie powszechnie stosowana metodyka nauczania i uczenia się języka angielskiego, jako nienaturalna, spowalnia proces uczenia się, a w wielu przypadkach go uniemożliwia, bo być może sądzisz, że zniechęciła Cię na zawsze, i kiedyś zrezygnowałeś z nauki języka angielskiego, mówiąc wszystkim wokół, że już za późno, lub że nie masz zdolności językowych, często uważając w skrytości serca, że coś jest z Tobą nie tak.

Zaprezentuję także, jak tę całą wiedzę można (i trzeba) zastosować w praktycznej dwustopniowej nauce języka angielskiego, i wykażę, że tego języka możesz nauczyć się także i Ty, jeśli tylko zdecydujesz się zastosować naturalną metodę jaktoco.pl, czyli Języka angielskiego kurs twój ostatni. Czas odzyskany.

Tomasz Wyszkowski

Jak?