Algorytmy

[Page 1/2]Angielskie algorytmy, czyli WSZYSTKIE możliwości angielskich zdań

TIME+VERB
(struktury czasowo-czasownikowe, tzw. czasy)
MODAL+VERB
(struktury modalno-czasownikowe)
VERB CATEGORIES
Jedno albo drugie Verb Categories
VERB CATEGORIES
432
MEMORY
1
PRESENCE
0
BEbeingbeenwas / weream / are / isbe / to be
DOdoingdonediddo / doesdo / to do
HAVEhavinghadhadhave / hashave / to have
WALKwalkingwalkedwalkedwalk / walkswalk / to walk
and all other verbs
⬇️
… / …… / …
VERB CATEGORIES