Opublikowano

🇬🇧 Little do we know if…

🇬🇧/🇵🇱
🇬🇧 Little do we know about what is going on in the whole wide world if we know of no country where 10-year-olds are taught stock market finance! And this is exactly what they do in China! Should we follow in their footsteps or think it bizzare and shrug our shoulders? Who’s gonna have the last laugh?

🇵🇱 Niewiele wiemy o tym, co się dzieje w szerokim świecie, jeśli nie potrafimy wymienić kraju, w którym wiedzę o rynkach finansowych uwzględnia się w nauczaniu dziesięciolatków! A właśnie to dzieje się w Chinach! Powinniśmy Chińczyków naśladować, czy uznać to za dziwactwo i wzruszyć ramionami? Kto będzie się śmiał ostatni?