Opublikowano

“Keeping creative in later life.” A #poprawność dławi #kreatywność.

• “Keeping creative in later life.” writes #RichardBranson. Do you even know that learning #English without #creativity is a tedious and ungrateful task? And do you know that #correctness and observance of handbook structures squash your creativity you need for learning fluent English fast?

• “Keeping creative in later life.” pisze #RichardBranson. Czy wiecie, że uczenie się języka #angielski.ego bez kreatywności to męczące i niewdzięczne zadanie? I czy wiecie, że #poprawność i przestrzeganie podręcznikowych struktur dławi Waszą #kreatywność, której potrzebujecie, żeby swobodnego angielskiego uczyć się szybko?

https://www.linkedin.com/posts/tomasz-wyszkowski_keeping-creative-in-later-life-httpsvirgin-activity-6575408145345183744–Vby