Opublikowano

5 niezwykłych, praktycznie sprawdzonych metod na lepszą naukę języka angielskiego

5 metod lepszej nauki angielskiego

A gdyby można było znaleźć 5 niezwykłych, praktycznie sprawdzonych metod na lepszą naukę języka angielskiego? To co?

• You may not only find it in my book (Jak To Co?!), you can also experience it during your sessions with me. Adults not only can learn English like children, they just must learn like that if they have no time to spare. Because the method is everything! The method jaktoco.pl is just that.

• Znajdziesz to nie tylko w mojej książce (Jak To Co?!), ale możesz także to przeżyć podczas Twoich sesji ze mną. Dorośli nie tylko potrafią uczyć się angielskiego jak dzieci, dorośli muszą się tak uczyć, jeśli zależy im na czasie. Bo metoda jest wszystkim. I metoda jaktoco.pl to właśnie to.

5 unusual, evidence-based ways to get better at a new language