Opublikowano

Jak pozbawić

Jak pozbawić Twoje myślenie koncepcji poprawności (correctness)?

Jak pozbawić Twoje myślenie koncepcji poprawności (correctness)?

Wiesz, jak pozbawić Twoje myślenie koncepcji poprawności (correctness)? A jest o co walczyć, gdyż stanowi ona praktycznie jedyną przeszkodę (obstacle). Przeszkodę na drodze do opanowania umiejętności swobodnej (fluent) komunikacji w języku angielskim. A ona nas tu najbardziej interesuje (is of paramount interest to us).

Ponadto, posiadają ją jedynie osoby dorosłe. Tak, tak. Koncepcja poprawności nie ogranicza wrodzonej kreatywność (confine their inherent creativity) malutkich ludzkich dzieci. Gdyby tak było, obecnie nie władalibyśmy swobodnie nawet swoim językiem ojczystym (our mother tongue)!

Nauka języka angielskiego wymaga od Ciebie kreatywności. Jest to praktycznie jedyna cecha (capacity) Twojego umysłu, jaką musisz w sobie uruchomić w maksymalnie możliwym stopniu (to the maximum extent possible). Po to, aby rozwinąć umiejętność komunikacji w tym języku.

Ale do kreatywności dostać się możesz wyłącznie po trupie poprawności (over correctness’s dead body)!

Masz w sobie gotowość na konfrontację (a face-to-face encounter) z poprawnością?

Pamiętaj, albo ona, albo Twój swobodny angielski!

Do usłyszenia po jasnej stronie mocy (the Light Side of the Force)!
Tomasz Wyszkowski