Opublikowano

Co sprawia, że jęz. ang. tak trudno nauczyć się w szkole?

Język jest wyłącznie tu i teraz!

Dlaczego języka tak trudno nauczyć się z książek, w szkole i z wykładu? Żeby odpowiedzieć na to pytanie potrzebuję Wam uzmysłowić, jak w tradycyjnych nieskutecznych metodach nauczania języka angielskiego nauka jest umieszczona w czasie, a jak powinna być w czasie umieszczona (i jest w nim umieszczona w najszybszej i najskuteczniejszej metodzie nauczania umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, tj. jaktoco.pl). Wszystko opiera się na fundamentalnej różnicy pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Jak wszyscy – i naukowcy, i nienaukowcy – wiedzą, język ciągle się zmienia, dostosowuje się do życia – ewoluuje. Jego domeną jest natychmiastowe reagowanie na podlegające ciągłym zmianom życie. Język współistnieje z tymi zmianami, jest ich towarzyszem i – że się tak wyrażę – wyrazicielem. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że bez języka zmian w otaczającej nas rzeczywistości nikt by nie zauważył! (Poprzednie stwierdzenie jest jednocześnie i przenośnią, i stwierdzeniem faktu!). Ma to zupełnie niemożliwe do przecenienia znaczenie dla sposobu nauczania umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim!

Aby odnieść sukces w zdobyciu tej umiejętności, nie wolno tracić czasu na sięganie po środki należące do przeszłości, tj. po z góry przygotowaną lekcję w szkole, czy na tradycyjnym kursie, po archiwum, tj. po zapis (drukowany albo (wideo)foniczny), po pamięć (nauczycielki lub nauczyciela, czy wykładowcy, czy wykładowczyni). W takich przypadkach nasz, tj. osób starających się nauczyć języka angielskiego, umysł jest nastawiony na odbieranie informacji (ja nazywam je) przetworzonych. Odbieranie informacji przetworzonych nigdy nie prowadzi do opanowania umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, gdyż taki proces myli przyczynę ze skutkiem. Nauczycielka i/ lub nauczyciel (choćby i w dobrej wierze) prezentujący wiedzę na temat języka angielskiego przekazują nam informacje o określonych cechach, które wykluczają użycie ich przez nas do skutecznego opanowania języka angielskiego, swobodnego jego użycia w komunikacji. Jakie są to cechy?

Po pierwsze, informacje te nie wymagają od nas żadnej reakcji tu i teraz. Stanowią zbiór – można powiedzieć – danych do zapamiętania, które w żaden sposób nie wpływają na naszą praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim, gdyż przyjmowaniu tych informacji nie towarzyszyła z naszej strony żadna reakcja językowa, żadne zachowanie językowe, żaden ruch (o fundamentalnym znaczeniu ruchu w nauce języka angielskiego więcej przeczytacie w ebooku pt. „Jak to co?!”). Po drugie, informacje te nie zostają poddane naszej ocenie, one nie są informacjami „surowymi”, które mamy sami przetworzyć i poddać naszemu osądowi w sensie, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Nauczycielka i/ lub nauczyciel przekazują nam te informacje „do wierzenia”, mamy je po prostu przyjąć za prawdę i nie dyskutować – przecież oni wiedzą lepiej od nas, prawda?(!). Po trzecie, informacje te nie stanowią dla nas zachęty do wymiany indywidualnych myśli, uczuć, marzeń i celów. Nie stanowią zachęty do komunikacji. Nie są zagajeniem interesującej rozmowy, wymiany poglądów czy choćby nawet różnicy zdań! Są podawane w formie dogmatu, pewnika i oczywistości, które należą do przeszłości i stamtąd pochodzą. Jak w takich warunkach możemy uczyć się żywego języka?!

Nauka języka angielskiego może odbywać się wyłącznie tu i teraz. W metodzie jaktoco.pl (opisanej w ebooku „Jak to co?!”) pozwala się każdej uczennicy i każdemu uczniowi na przeżywanie komunikacji w teraźniejszości, na oddanie hołdu kwintesencji języka. Natura języka warunkuje sposób, w jaki można najszybciej i najskuteczniej język (w tym) angielski przyswoić. Można to zrobić tylko wówczas, kiedy przy pomocy wypracowanych przez lata doświadczeń i eksperymentów technik zrezygnuje się z wykładu, pouczania i dyktowania, i skieruje się całą energię angielskojęzycznego rozmówcy (mojej skromnej osoby), i uczennicy lub ucznia, na komunikację językową, której cechy zostały opisane powyżej, i które stoją w sprzeczności do należących do przeszłości metod szkolnych, książkowych i wykładowych.

Bez względu na to, gdzie i z kim zamierzasz uczyć się swobodnej komunikacji w języku angielskim, pamiętaj, język nie należy do przeszłości. Język jest emanacją teraźniejszości, Twojej teraźniejszej opinii i Twojej niezależnej oceny.

Czy już wiesz dlaczego języka angielskiego tak trudno nauczyć się w szkole, z książek i z wykładu?